X edycja Nagrody im. Zygmunta Hübnera  „Człowiek Teatru”.

Nagroda im. Zygmunta Hübnera  „Człowiek Teatru” została ustanowiona,  aby:po pierwsze, promować ludzi, podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor,po drugie, zwrócić społeczną uwagę – dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej – na trud organizowania działań teatralnych…

Jerzy Trela

Jerzy Trela

Jerzy Trela 1942-2022

Nowi członkowie Rady Fundacji

Fundatorka naszej Fundacji, Joanna Hübner – Wojciechowska, zaprosiła do Rady Fundacji troje laureatów Nagrody im. Zygmunta Hübnera: Annę Augustynowicz, Jacka Głomba i Roberta Talarczyka. Obecny skład Rady w zakładce: ludzie/rada fundacji/.

MAŁGORZATA BOGAJEWSKA LAUREATKĄ IX EDYCJI NAGRODY IM. ZYGMUNTA HÜBNERA „CZŁOWIEK TEATRU 2022”. DARIA WIKTORIA KOPIEC LAUREATKĄ III EDYCJI WYRÓŻNIENIA „ZŁOTY PROLOG 2022”

Uroczyste wręczenie Nagrody i Wyróżnienia miało miejsce 28 marca 2022 w Teatrze Powszechnym. Wieczór prowadzili członkowie zarządu Fundacji: Wojciech Adamczyk i Jan Buchwald. Oprawę plastyczną uroczystości zapewnił Paweł Dobrzycki.W trakcie wieczoru przedstawiono felieton Zygmunta Hübnera z tomu „Loki na łysinie”,…

NAGRODA „CZŁOWIEK TEATRU 2022” I WYRÓŻNIENIE „ZŁOTY PROLOG 2022” IM. ZYGMUNTA HÜBNERA DLA MAŁGORZATY BOGAJEWSKIEJ I DARII KOPIEC

Z satysfakcją informujemy, że laureatką IX edycji Nagrody im. Zygmunta Hübnera CZŁOWIEK TEATRU 2022 została Małgorzata Bogajewska, reżyserka, dyrektorka teatrów. Wyróżnienie im. Zygmunta Hübnera ZŁOTY PROLOG 2022, dla twórcy na początku drogi, który w nowatorski, sobie właściwy sposób, realizuje hübnerowskie…

IX edycja Nagrody im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru”.

Nagroda im. Zygmunta Hübnera  „Człowiek Teatru” została ustanowiona,  aby:po pierwsze, promować ludzi, podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor,po drugie, zwrócić społeczną uwagę – dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej – na trud organizowania działań teatralnych…

ROBERT TALARCZYK LAUREATEM VIII EDYCJI NAGRODY IM. ZYGMUNTA HÜBNERA „CZŁOWIEK TEATRU 2021”. JĘDRZEJ PIASKOWSKI LAUREATEM II EDYCJI WYRÓŻNIENIA „ZŁOTY PROLOG 2021”

ROBERT TALARCZYK LAUREATEM VIII EDYCJI NAGRODY IM. ZYGMUNTA HÜBNERA „CZŁOWIEK TEATRU 2021”. JĘDRZEJ PIASKOWSKI LAUREATEM II EDYCJI WYRÓŻNIENIA „ZŁOTY PROLOG 2021”

Uroczyste wręczenie Nagrody i Wyróżnienia miało miejsce 20 września 2021 w Teatrze Powszechnym. Wieczór prowadzili członkowie zarządu Fundacji: Wojciech Adamczyk i Jan Buchwald.Poinformowano, że staraniem Fundacji powstaje książka autorstwa Grzegorza Kozaka „Zygmunt Hübner. Mizantrop z Westerplatte”. Wydawcą książki będzie Instytut…

Nagroda „CZŁOWIEK TEATRU 2021” i Wyróżnienie „ZŁOTY PROLOG 202I” im. Zygmunta Hübnera dla ROBERTA TALARCZYKA i JĘDRZEJA PIASKOWSKIEGO

Z satysfakcją informujemy, że laureatem VIII edycji Nagrody im. Zygmunta Hübnera CZŁOWIEK TEATRU 2021 został Robert Talarczyk, aktor, reżyser dyrektor teatrów. Wyróżnienie im. Zygmunta Hübnera ZŁOTY PROLOG 2021, dla twórcy na początku drogi, który w nowatorski, sobie właściwy sposób, realizuje…

VIII EDYCJA NAGRODY IM. ZYGMUNTA HÜBNERA „CZŁOWIEK TEATRU”

Dotychczasowi laureaci to: Anna Augustynowicz, Dorota Buchwald, Piotr Cieplak, Jan Englert, Jacek Głomb, Tomasz Rodowicz i Jerzy Trela. Nagroda im. Zygmunta Hübnera  „Człowiek Teatru” została ustanowiona,  aby:po pierwsze, promować ludzi, podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i…

DOROTA BUCHWALD LAUREATKĄ VII EDYCJI NAGRODY IM. ZYGMUNTA HÜBNERA „CZŁOWIEK TEATRU 2020”. MAGDALENA DRAB LAUREATKĄ I EDYCJI WYRÓŻNIENIA "ZŁOTY PROLOG 2020"

DOROTA BUCHWALD LAUREATKĄ VII EDYCJI NAGRODY IM. ZYGMUNTA HÜBNERA „CZŁOWIEK TEATRU 2020”. MAGDALENA DRAB LAUREATKĄ I EDYCJI WYRÓŻNIENIA „ZŁOTY PROLOG 2020”

Wydarzenie to planowane było wcześniej na 23 marca br., dokładnie w 90. rocznicę urodzin Patrona Nagrody. Do tej rocznicy nawiązano podczas wieczoru, prezentując zdjęcia i listy z prywatnego archiwum rodzinnego (fragmenty przeczytał Olgierd Łukaszewicz), udostępnione przez Joannę Hübner – Wojciechowską….