XI EDYCJA NAGRODY IM. ZYGMUNTA HÜBNERA  „CZŁOWIEK TEATRU”.

Nagroda im. Zygmunta Hübnera  „Człowiek Teatru” została ustanowiona,  aby:
po pierwsze, promować ludzi, podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor,
po drugie, zwrócić społeczną uwagę – dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej – na trud organizowania działań teatralnych w duchu myśli obywatelskiej,
po trzecie, przywrócić sens pojęciu sukcesu artystycznego i kariery artystycznej, opartych na artyzmie i sztuce,  pojętej jako misja społeczna, kształtująca wrażliwość widzów, tworząca świadomość  i tożsamość społeczne, a także propagować kryteria oceny pozycji artysty, mierzonej rzeczywistymi dokonaniami w sferze twórczości,
po czwarte, promować wartości, którym przez całe życie wierny był Patron Fundacji  tj. zawodową rzetelność, uczciwość, dobrze pojętą pracowitość, globalne spojrzenie na teatr,  obywatelską odpowiedzialność, wszechstronność w działaniu na gruncie teatralnym,
po piąte, wyróżniać ludzi wszechstronnych, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru, a także do poszerzenia wiedzy na jego temat, wizjonerów teatru, ludzi dla których teatr jest sensem życia, którzy są autorytetami w jego dziedzinie.

Nagroda ma charakter prestiżowy i przyznawana jest corocznie Człowiekowi Teatru za działalność zgodną z myślą i działaniem Zygmunta Hübnera.  

Kapitułę XI edycji Nagrody stanowią członkowie Rady Fundacji oraz laureaci poprzednich edycji: Anna Augustynowicz, Małgorzata Bogajewska, Dorota Buchwald, Ewa Dałkowska, Joanna Hübner – Wojciechowska, Krystyna Janda, Piotr Cieplak, Jan Englert, Janusz Gajos, Jacek Głomb, Krzysztof Głuchowski, Kazimierz Kaczor, Tomasz Rodowicz, Jacek Sieradzki, Allan Starski, Rober Talarczyk.    

Nagroda XI edycji przyznana będzie i uroczyście wręczona 25 marca 2024 roku.

Zapraszamy do zgłaszania, wraz z uzasadnieniem, kandydatur do

Nagrody im. Zygmunta Hübnera
            „Człowiek Teatru 2024”

                                                                        wyłącznie mailowo:
                                                                  nagroda@fundacjahubnera.org.pl

Zgłoszenia przyjmujemy  do 31 stycznia 2024.

Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania kandydatów do Nagrody są osoby reprezentujące instytucje kultury, organizacje społeczne, związki twórcze, uczelnie artystyczne i inne podobne instytucje oraz osoby prywatne.

Regulamin Nagrody znajduje się na stronie www.fundacjahubnera.org.pl w zakładce NAGRODA