Nowi członkowie Rady Fundacji

Fundatorka naszej Fundacji, Joanna Hübner – Wojciechowska, zaprosiła do Rady Fundacji troje laureatów Nagrody im. Zygmunta Hübnera: Annę Augustynowicz, Jacka Głomba i Roberta Talarczyka. Obecny skład Rady w zakładce: ludzie/rada fundacji/.