Ruszamy z projektami

Fundacja rozpoczyna prace nad dwoma projektami: 1. Wznowienie książki Zygmunta Hübnera „Sztuka reżyserii”. 2. „Podziel się swoim talentem” – projekt artystyczno – edukacyjny, skierowany do młodzieży.   Szczegóły w zakładce PROJEKTY .

Zbliża się uroczystość wręczenia Nagrody im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru”

Nagroda im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” ustanowiona została przez Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera  w 25. rocznicę śmierci wybitnego artysty i intelektualisty teatru, aby – wyrażane w praktyce twórczej, dydaktycznej, oraz pisarskiej idee Patrona – przypominać i propagować….

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do I edycji Nagrody im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru”

Wpłynęło 20 zgłoszeń kandydatów do Nagrody. Jej Kapituła wyłoni Laureata I edycji, którego poznamy podczas uroczystego wręczenia Nagrody w dniu 24 marca br. w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera.

Spotkania i wydarzenia poświęcone Zygmuntowi Hübnerowi

Spotkania i wydarzenia poświęcone Zygmuntowi Hübnerowi

Przegląd twórczości telewizyjnej i filmowej ZYGMUNT HŰBNER – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ARTYSTY Żywe zainteresowanie publiczności, licznie przybyłej na pokazy filmowe w Domu Spotkań z Historią oraz na telewizyjne  w Instytucie Teatralnym, a także na panel dyskusyjny „Teatr Myśli Obywatelskiej – idea odziedziczona”…

Patronat Honorowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pan Bogdan Zdrojewski, objął Honorowym Patronatem – Nagrodę im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru”.

ZYGMUNT HŰBNER – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ARTYSTY Przegląd twórczości telewizyjnej i filmowej

12 stycznia 2014 roku mija 25 lat od śmierci Zygmunta Hübnera, twórcy, który  w swej pracy kierował się zawsze poczuciem odpowiedzialności za przekaz, za myśl, za artyzm, za gust i smak, za społeczne skutki działania. Dom Spotkań z Historią Instytut Teatralny im….

Nagroda im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” – I edycja

  Rusza I edycja Nagrody im. Zygmunta Hübnera  „Człowiek Teatru”, która została ustanowiona,  aby: po pierwsze, promować ludzi, podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor, po drugie, zwrócić społeczną uwagę – dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej…