FORUM Fundacji

Zapraszamy gorąco na nasze FORUM.  Po wejściu w odpowiednią zakładkę można się zarejestrować, a później logować, by zamieszczać swoje poglądy, myśli i rozważania oraz prowadzić rozmowę na temat współczesnego teatru. Czekamy!!!