Zbliża się uroczystość wręczenia Nagrody im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru”

Nagroda im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” ustanowiona została przez Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera  w 25. rocznicę śmierci wybitnego artysty i intelektualisty teatru, aby – wyrażane w praktyce twórczej, dydaktycznej, oraz pisarskiej idee Patrona – przypominać i propagować. Pomimo bowiem oczywistych zmian politycznych, społecznych, estetycznych i obyczajowych, które dokonały się wokół teatru i w nim samym, idee te są wciąż warte pamięci i uwagi – dla dobra teatru, jego twórców i publiczności.

Nagroda przyznawana będzie corocznie Człowiekowi Teatru  za działalność zgodną z myślą i działaniem Zygmunta Hübnera. 

Kapitułę Nagrody stanowią członkowie Rady Fundacji (Barbara Borys-Damięcka,  Ewa Dałkowska, Joanna Hübner – Wojciechowska, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Stanisław Radwan, Jacek Sieradzki, Allan Starski oraz, poczynając  od II edycji, laureaci Nagrody z lat ubiegłych. 

               Nagroda im. Zygmunta Hübnera I edycji będzie uroczyście wręczona w dniu  24 marca 2014 roku, w noszącym jego imię Teatrze Powszechnym w Warszawie.