Spotkania i wydarzenia poświęcone Zygmuntowi Hübnerowi

Przegląd twórczości telewizyjnej i filmowej

ZYGMUNT HŰBNER – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ARTYSTY

Żywe zainteresowanie publiczności, licznie przybyłej na pokazy filmowe w Domu Spotkań z Historią oraz na telewizyjne  w Instytucie Teatralnym, a także na panel dyskusyjny „Teatr Myśli Obywatelskiej – idea odziedziczona” , upewniło wszystkich, że nasze działanie, zmierzające do przypomnienia osoby i dzieła Zygmunta Hübnera było potrzebne i oczekiwane.

Sześć filmów i osiem spektakli,  w których zwraca uwagę świetne aktorstwo, staranna, przemyślana realizacja i przede wszystkim przeprowadzona komunikatywnie myśl – obejrzane zostało z satysfakcją przez naszych gości.

Panel dyskusyjny „Teatr myśli obywatelskiej – idea odziedziczona”  stał się okazją do spotkania dwóch pokoleń twórców teatru. Z jednej strony dawni współpracownicy i uczniowie Zygmunta Hübnera oraz recenzenci jego teatru – Barbara Borys-Damięcka, Ewa Dałkowska, Jan Buchwald, Janusz Gajos, Michał Komar, Jacek Sieradzki, Tadeusz Słobodzianek, Allan Starski, z drugiej Weronika Szczawińska, należąca do najmłodszej generacji reżyserów. Nawiązał się dialog, służący lepszemu zrozumieniu zjawiska, jakim pozostaje w naszej pamięci Zygmunt Hübner i jego kultura uprawiania teatru.

Dziękujemy Domowi Spotkań z Historią, Instytutowi Teatralnemu im. Zbigniewa Raszewskiego, Telewizji Polskiej SA, Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS, ZASP–owi oraz Studiu Filmowemu KADR za współpracę przy tym projekcie Fundacji.

CIMG0825 CIMG0825 CIMG0825
CIMG0825 CIMG0825 CIMG0825
CIMG0825 CIMG0825 CIMG0825
CIMG0825 CIMG0825 MG_0825
CIMG0825