WYRÓŻNIENIE ZŁOTY PROLOG

Wyróżnienie im. Zygmunta Hübnera

ZŁOTY PROLOG

dla twórcy na początku drogi, który w nowatorski, sobie właściwy sposób, realizuje hübnerowskie idee teatru.

Jest to:

  • Przyznawane przez Radę Fundacji wyróżnienie dla młodego twórcy teatru, który w ocenie Fundacji w swoim działaniu wyraźnie realizuje ideały Patrona w następujących aspektach:
  • Etyka pracy
  • Samodzielność i oryginalność
  • Wrażliwość na problemy współczesności
  • Dbałość o warsztat
  • Wysoki poziom działań artystycznych, organizacyjnych lub społecznych

WYRÓŻNIENI