Zgłaszanie kandydatur

Prosimy o zgłaszanie, wraz z uzasadnieniem, kandydatur do  

Nagrody im. Zygmunta Hübnera „Człowiek  Teatru”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 stycznia roku edycji Nagrody:

mailowo:
nagroda@fundacjahubnera.org.pl