Prezentacja książki HÜBNER

Fundacja Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera, wypełniając zapisany w statucie cel, jakim jest: „rozpowszechnianie wiedzy o twórczości i praktyce teatralnej Zygmunta Hübnera, w szczególności związanej z doświadczeniem dyrektora teatrów oraz wiedzy o Jego dorobku artystycznym, literackim, publicystycznym i dydaktycznym”, patronuje książce Grzegorza Kozaka HÜBNER, stając się wraz z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego jej współwydawcą.

Książka, która właśnie opuściła drukarnię, jest rzetelną, ciekawą publikację, z różnych stron oświetlającą osobę i życie naszego Patrona, działającego na wszystkich polach aktywności twórczej, tj. jako aktora, reżysera, pedagoga, pisarza i dyrektora teatrów.

Autor, znany dziennikarz telewizyjny i radiowy, w przeszłości związany osobiście i rodzinnie z Teatrem Powszechnym za dyrekcji Zygmunta Hübnera, wykonał bardzo staranną pracę dokumentacyjną, zgromadził różnoraki materiał źródłowy (recenzje, fragmenty wywiadów, listy, pisma urzędowe etc.), dotarł do świadków i współpracowników, którzy udzielili oryginalnych wypowiedzi, a dzięki  dostępowi do prywatnego archiwum rodzinnego, pozyskał bezcenne pamiątki  i fragmenty osobistych notatek Zygmunta Hübnera.

Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami prac artystycznych bohatera w teatrze, filmie i telewizji oraz jego życia prywatnego.

Do kupienia w księgarni IT PROSPERO https://prospero.e-teatr.pl/