Kapituła

Anna Augustynowicz

Małgorzata Bogajewska

Barbara Borys-Damięcka (do 9.06.2023)

Dorota Buchwald

Ewa Dałkowska

Joanna Hübner– Wojciechowska

Krystyna Janda

Piotr Cieplak

Jan Englert

Janusz Gajos

Jacek Głomb

Krzysztof Głuchowski

Kazimierz Kaczor

Tomasz Rodowicz

Stanisław Radwan (do 14.10.2023)

Jacek Sieradzki

Allan Starski

Robert Talarczyk

Jerzy Trela (do15.05.2022)