Kapituła

Anna Augustynowicz

Barbara Borys-Damięcka

Dorota Buchwald

Ewa Dałkowska

Joanna Hübner– Wojciechowska

Krystyna Janda

Piotr Cieplak

Jan Englert

Janusz Gajos

Jacek Głomb

Kazimierz Kaczor

Tomasz Rodowicz

Stanisław Radwan

Jacek Sieradzki

Allan Starski

Jerzy Trela