Misja

Nazwa Fundacji wyraża ideę jej Patrona – teatru łączącego odpowiedzialne myślenie ze społecznym działaniem.

Zygmunt Hübner pozostaje w pamięci i historii jako Mistrz w tworzeniu teatru szczególnego, w którym istotne było poczucie ważnej społecznej (obywatelskiej) misji, szacunek dla widzów, budowanie więzi pomiędzy ludźmi teatru, dążenie do profesjonalizmu.

Zadaniem tego teatru było budowanie zbiorowej wypowiedzi w sprawach, które dla społeczności, której teatr służy, są: ważne, przeżywane, niepokojące, traumatyczne, pełne nadziei lub zwątpienia, a także bywają źródłem radości i oczyszczającej inteligentnej zabawy. Teatr ten budził świadomość społeczną, poruszał sumienie zbiorowości.

Wartością i dążeniem jego twórców było także szczególne trzymanie własnego ego pod kontrolą celowego, rozumnego działania artystycznego, społecznego i obywatelskiego, aby unikać narcyzmu i egotyzmu.

“Teatr Myśli Obywatelskiej” to teatr odpowiedzialności za przekaz, za myśl, za artyzm, za gust i smak, za społeczne skutki działania.

Dla osób współtworzących Fundację, praktykujących w teatrze od lat, Teatr Myśli Obywatelskiej to nie tylko idea, którą warto propagować, to także ideał, do którego warto dążyć.