Kontakt

Adres:
FUNDACJA TEATRU MYŚLI OBYWATELSKIEJ
im. Zygmunta Hübnera

adres do korespondencji:
ul. Czarnieckiego 2/5
01-511 Warszawa

biuro@fundacjahubnera.org.pl