VI edycja Nagrody im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” w 30. rocznicę śmierci jej Patrona.


Przypominamy, że do 31 stycznia br. przyjmujemy zgłoszenia kandydatów do dorocznej Nagrody im. Zygmunta Hübnera  „Człowiek Teatru”.

Tegoroczna edycja tej prestiżowej Nagrody odbywa się w czasie, gdy wspominamy osobę i dokonania jej Patrona w 30. rocznicę jego śmierci i, jak co roku, przyznana będzie Człowiekowi Teatru za działalność zgodną z myślą i działaniem Zygmunta Hübnera.                                                                                                                          

Dotychczasowi laureaci to: Anna Augustynowicz, Piotr Cieplak, Jan Englert, Jacek Głomb i Jerzy Trela.

Kapitułę VI edycji Nagrody stanowią członkowie Rady Fundacji: Barbara Borys-Damięcka,  Ewa Dałkowska, Joanna Hübner – Wojciechowska, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Stanisław Radwan, Jacek Sieradzki, Allan Starski oraz laureaci poprzednich edycji.  

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur wraz z uzasadnieniem do

Nagrody im. Zygmunta Hübnera
            „Człowiek Teatru 2019”

  • pod adresem Fundacji
    01-511 Warszawa
    ul. Czarnieckiego 2/5
    z dopiskiem na kopercie “Nagroda”

albo


Regulamin Nagrody znajduje się w zakładce NAGRODA

Informujemy, że nasz wniosek o objęcie Nagrody im. Zygmunta Hübnera tegorocznej edycji patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzony został negatywnie.