Uroczystość wręczenia Nagrody im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru 2015”

Nagroda im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru 2015”

Honorowy patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
prof. Małgorzaty Omilanowskiej

 Nagroda im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” ustanowiona została przez Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera, aby – wyrażane w praktyce twórczej, dydaktycznej, oraz pisarskiej idee Patrona – przypominać i propagować. Pomimo bowiem oczywistych zmian politycznych, społecznych, estetycznych i obyczajowych, które dokonały się wokół teatru i w nim samym, idee te są wciąż warte pamięci i uwagi – dla dobra teatru, jego twórców i publiczności.

Nagroda ma na celu:

  • promować ludzi, podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor,
  • zwrócić społeczną uwagę – dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej – na trud organizowania działań teatralnych
    w duchu myśli obywatelskiej,
  • przywrócić sens pojęciu sukcesu artystycznego i kariery artystycznej, opartych na artyzmie i sztuce,  pojętej jako misja społeczna, kształtująca wrażliwość widzów, tworząca świadomość i tożsamość społeczne, a także  – propagować kryteria oceny pozycji artysty, mierzonej rzeczywistymi dokonaniami w sferze twórczości,
  • promować wartości, którym przez całe życie wierny był Patron Fundacji  tj. zawodową rzetelność, uczciwość, dobrze pojętą pracowitość, globalne spojrzenie na teatr,  obywatelską odpowiedzialność, wszechstronność
    w działaniu na gruncie teatralnym,
  • wyróżniać ludzi wszechstronnych, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru, a także do poszerzenia wiedzy na jego temat, wizjonerów teatru, ludzi dla których teatr jest sensem życia, którzy są autorytetami w jego dziedzinie.

Nagroda przyznawana jest corocznie Człowiekowi Teatru  za działalność zgodną z myślą i działaniem Zygmunta Hübnera.

Kapitułę II edycji Nagrody stanowią członkowie Rady Fundacji (Barbara Borys-Damięcka, Ewa Dałkowska, Joanna Hübner – Wojciechowska, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Stanisław Radwan, Jacek Sieradzki, Allan Starski, a także laureatka I edycji Nagrody – Anna Augustynowicz.

Nagroda im. Zygmunta Hübnera II edycji będzie uroczyście wręczona w dniu
23 marca 2015 roku, w noszącym jego imię Teatrze Powszechnym w Warszawie.