Ulica Zygmunta Hübnera

Z satysfakcją informujemy, że wieloletnie starania zarządu Fundacji o nadanie jednej z warszawskich ulic imienia naszego Patrona zakończyły się sukcesem.

Rada m.st. Warszawy nadała ulicy na Żoliborzu Artystycznym nazwę im. Zygmunta Hübnera.