Rusza IV edycja Nagrody im. Zygmunta Hübnera „CZŁOWIEK TEATRU 2017”

Nagroda tradycyjnie objęta jest honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nagroda im. Zygmunta Hübnera  „Człowiek Teatru” została ustanowiona,  aby:
po pierwsze, promować ludzi, podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor,
po drugie, zwrócić społeczną uwagę – dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej – na trud organizowania działań teatralnych w duchu myśli obywatelskiej,
po trzecie, przywrócić sens pojęciu sukcesu artystycznego i kariery artystycznej, opartych na artyzmie i sztuce,  pojętej jako misja społeczna, kształtująca wrażliwość widzów, tworząca świadomość  i tożsamość społeczne, a także propagować kryteria oceny pozycji artysty, mierzonej rzeczywistymi dokonaniami w sferze twórczości,
po czwarte, promować wartości, którym przez całe życie wierny był Patron Fundacji  tj. zawodową rzetelność, uczciwość, dobrze pojętą pracowitość, globalne spojrzenie na teatr,  obywatelską odpowiedzialność, wszechstronność w działaniu na gruncie teatralnym,
po piąte, wyróżniać ludzi wszechstronnych, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru, a także do poszerzenia wiedzy na jego temat, wizjonerów teatru, ludzi dla których teatr jest sensem życia, którzy są autorytetami w jego dziedzinie.

Nagroda ma charakter prestiżowy i przyznawana jest corocznie Człowiekowi Teatru za działalność zgodną z myślą i działaniem Zygmunta Hübnera.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur wraz z uzasadnieniem do

Nagrody im. Zygmunta Hübnera
„Człowiek Teatru 2017”

  • pod adresem Fundacji
    01-511 Warszawa
    ul. Czarnieckiego 2/5
    z dopiskiem na kopercie “Nagroda”

albo

Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania kandydatów do Nagrody są osoby reprezentujące instytucje kultury, organizacje społeczne, związki twórcze, uczelnie artystyczne i inne podobne instytucje oraz osoby prywatne.

Zgłoszenia przyjmujemy  do 31 stycznia 2017.

Regulamin Nagrody znajduje się na stronie www.fundacjahubnera.org.pl w zakładce NAGRODA

Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie Nagrody nastąpi w końcu marca 2017.