KRZYSZTOF GŁUCHOWSKI LAUREATEM X EDYCJI NAGRODY IM. ZYGMUNTA HÜBNERA „CZŁOWIEK TEATRU 2023”. KATARZYNA SZYNGIERA LAUREATKĄ IV EDYCJI WYRÓŻNIENIA „ZŁOTY PROLOG 2023”

Uroczyste wręczenie Nagrody i Wyróżnienia miało miejsce 20 marca 2023 w Teatrze Powszechnym. Wieczór prowadzili członkowie zarządu Fundacji: Wojciech Adamczyk i Jan Buchwald. Oprawę plastyczną uroczystości zapewnił Paweł Dobrzycki.

W trakcie uroczystego wieczoru obchodzono także dziesięciolecie Fundacji Teatru Myśli Obywatelskiej
im. Zygmunta Hübnera , która przez pierwszych 10 lat swojego istnienia –  oprócz Nagradzania i Wyróżniania osób realizujących naszym zdaniem hübnerowskie myślenie o teatrze –  prowadziła różne działania popularyzujące i upamiętniające osobę i działalność Zygmunta Hübnera oraz realizowała i inicjowała projekty edukacyjne, wydawnicze i filmowe. Wydała dwie publikacje, przyczyniła się do powstania filmu Zygmunt Hübner. Gra z rzeczywistością, w reżyserii Edyty Wróblewskiej, organizowała przegląd jego twórczości pod nazwą Zygmunt Hübner – odpowiedzialność artysty, przeprowadziła panel dyskusyjny Teatr Myśli Obywatelskiej – idea odziedziczona, doprowadziła do powstania miejsc upamiętnienia naszego Patrona w Warszawie, organizowała rozwijające wrażliwość, komunikatywność, zdolność do ekspresji własnej osobowości warsztaty dla młodzieży na Podlasiu i Mazowszu w autorskim projekcie Piotra Cieślaka Podziel się swoim talentem, przygotowała prezentacje przedstawień  z historii Teatru TV, opatrzone wykładami i spotkaniami z twórcami w prowadzonym z udziałem redaktora Wojciecha Majcherka cyklu 25 spektakli Teatru Telewizji na 250 lecie teatru publicznego w Polsce.

Krzysztof Majchrzak, przypominał „Deklarację Programową Teatru Powszechnego w Warszawie”, autorstwa Zygmunta Hübnera, która stanowi integralną, ideową część Regulaminu Nagrody .

Laureatem X edycji Nagrody im. Zygmunta Hübnera „CZŁOWIEK TEATRU 2023” został Krzysztof Głuchowski.

Krzysztof Głuchowski – aktor, menadżer kultury, dyrektor teatru. Absolwent Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie na Wydziale Aktorskim. Kurator i organizator wystaw, producent teatralny, filmowy i telewizyjny, dystrybutor filmowy, producent festiwali. Pierwszy dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki oraz Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Współorganizował m.in. międzynarodowy festiwal filmowy Era Nowe Horyzonty w Cieszynie i we Wrocławiu, katowicki Off Festival, Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Off Camera Kraków, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia. Od 2019 roku prezes Stowarzyszenia im. Stanisława Wyspiańskiego. Od września 2016 roku Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.

Laudację poświęconą laureatowi wygłosiła przedstawicielka Kapituły Nagrody Małgorzata Bogajewska.

(Więcej informacji w zakładce Nagroda – Laureaci.)

Serdecznie gratulujemy!

Krzysztof Głuchowski uhonorowany został rzeźbą dłuta Jana Wojciechowskiego, przedstawiającą twarz-maskę Zygmunta Hübnera.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ufundowało nagrodę finansową dla Laureata,
a Mecenasem uroczystości był Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera.

Po raz czwarty przyznano także Wyróżnienie im. Zygmunta Hübnera ZŁOTY PROLOG, dla twórcy na początku drogi, który w nowatorski, sobie właściwy sposób, realizuje hübnerowskie idee teatru.

Decyzją Rady Fundacji, laureatką IV edycji Wyróżnienia im. Zygmunta Hübnera ZŁOTY PROLOG 2023 została Katarzyna Szyngiera.

Wyróżniona twórczyni otrzymała podpisany przez członków Rady Fundacji dyplom oraz 1g sztabkę złota, która stanowi integralną część materialnej postaci Wyróżnienia.

Sylwetkę Laureatki i uzasadnienie decyzji Rady Fundacji przedstawiła jej przewodnicząca Joanna Hübner  – Wojciechowska.

Katarzyna Szyngiera – reżyserka teatralna. Absolwentka Wydziału Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie oraz Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. Zdobywczyni nagród na liczących się festiwalach: Nagrody Głównej Konfrontacji Młodych m-teatr w Koszalinie i Lauru Konrada na katowickich Interpretacjach. Podejmowała temat stosunków polsko-ukraińskich bez omijania kontrowersyjnych
i niechlubnych aspektów tych stosunków m. in. w obsypanym nagrodami spektaklu „Lwów nie oddamy”
z Teatru im. Siemaszkowej w Rzeszowie. Wyreżyserowała także kreujący pozytywny mit, rapowany musical „1989”, opowiadający polską historię z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych

(Więcej informacji w zakładce Wyróżnienie – Wyróżnieni)

Serdecznie gratulujemy!

fot. Joanna  Gałuszka