Laureaci

 

 

 

 

 

 

 

 

JACEK GŁOMB

CZŁOWIEK TEATRU 2018

Laureat V edycji Nagrody im. Zygmunta Hübnera  

Reżyser, dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej
w Legnicy

Sceną w Legnicy kieruje od 1994 roku. Swoje działania wyraźnie organizuje w duchu myśli obywatelskiej, kształtując bardzo świadomie zespół i repertuar. Udało mu stworzyć miejsce ciekawe, bardzo mocno osadzone lokalnie, o wyraźnym profilu artystycznym. I udaje mu się utrzymywać stan artystycznej „temperatury”, mimo wielu zmian, jakim przez ten czas podlegała zarówno estetyka, tematyka jak i organizacja teatru.

W Legnicy stworzył silny i zaangażowany zespół. Jako reżyser odwołuje się do lokalnych historii i problemów – jak w najsłynniejszej Balladzie o Zakaczawiu. Dociera do publiczności, wykorzystując – i robił to jako jeden z pierwszych – miejsca prawdziwe. Gra w starych fabrykach, poradzieckim kinie, na zamkowym dziedzińcu. Inspiruje powstawanie dramatów opartych na historii Legnicy i jej mieszkańców. Wydaje je drukiem. Choć powołuje się na awangardowy rodowód (który dzisiaj określilibyśmy raczej jako alternatywny, bo mówi, że jest dzieckiem Ósemek i Siódemek), to aspekt teatralności teatru jest w jego myśleniu bardzo silnie obecny.

W 1999 roku był inicjatorem nadania teatrowi imienia Heleny Modrzejewskiej. W jej biografii znajduje również inspiracje dla pracy na rzecz dobrze rozpoznanych potrzeb prowincji i jej mieszkańców. Teatr widzi jako narzędzie do wszystkich rodzajów edukacji – kulturowej, społecznej, obywatelskiej, tożsamościowej, estetycznej.

**************************************************************

PIOTR CIEPLAK

CZŁOWIEK TEATRU 2017

Laureat IV edycji Nagrody im. Zygmunta Hübnera 

Reżyser, pedagog Akademii Teatralnej w Warszawie. 

Piotr Cieplak  – reżyser teatralny i telewizyjny, absolwent teatrologii w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie i reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie.
Karierę rozpoczął od pracy w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu. W 1994 zdobył Grand Prix XIX Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska” za zrealizowany we wrocławskim Teatrze Współczesnym „Historyję o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” Mikołaja z Wilkowiecka. W Teatrze Współczesnym w jego reżyserii powstały także: „Historia Jakuba” wg Wyspiańskiego i „Księga Hioba”.
Od 1995 roku pracował w warszawskim Teatrze Dramatycznym, jako reżyser, gdzie zrealizował „Wyprawy Krzyżowe” Mirona Białoszewskiego i „Ptaszka zielonopiórego” Carla Gozziego.
Następnie objął dyrekcję artystyczną w Teatrze Rozmaitości (1997-1998). Wystawił tam m.in. „Historię o Miłosiernej, czyli Testament psa” Suassuny, za który otrzymał nagrodę przyznaną przez Jacka Sieradzkiego na I Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje 1998” w Katowicach oraz nagrodę na VIII Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Toruniu „Kontakt 1998”.

W latach 2000-2007 związany z Teatrem Powszechnym im. Zygmunta Hübnera („Król Lear” Williama Szekspira, „Słomkowy kapelusz” Eugene’a Labiche’a).

Od 2014 roku związany jest z Teatrem Narodowym w Warszawie. W sezonie jubileuszowym 250-lecia Teatru Narodowego, przygotował wyjątkowy cykl „PAN TADEUSZ – wszystkie słowa” oraz przedstawienie „Sopolicowo – owocipolS. Suplement”.

” (…) Dziś następuje ukoronowanie Twojej pracy, poszukiwań, Twoich poszukiwania człowieczeństwa w teatrze i Twojej wspaniałej pracy z aktorem.  Sensem Twojego życia jest teatr, pasją Twojego życia jest teatr – wszystko się tutaj zgadza z myślami i słowami Zygmunta Hübnera. (…)”

                                                                      Z laudacji Jerzego Treli

****************************************************************

Nagroda_Hubnera_fot. Marta Ankiersztejn-57

JERZY TRELA

CZŁOWIEK TEATRU 2016

Laureat III edycji Nagrody im. Zygmunta Hübnera  

Aktor, pedagog, profesor PWST w Krakowie, rektor tej uczelni w latach 1984–1990.

Jerzy Trela należy do nielicznego grona aktorów, którzy stworzyli role legendarne. Postaci Gustawa-Konrada i Konrada wykreowane w inscenizacjach Konrada Swinarskiego są ikonami   teatru   polskiego w jego najświetniejszym okresie. Zarówno  niezapomniane „Dziady”, jak wciąż niedościgłe „Wyzwolenie” są pewnymi cezurami w historii polskiego teatru. Bez Jerzego Treli – Konrada trudno sobie ten sukces wyobrazić. Obie wymienione wielkie role to tylko wycinek w ogromnym  dorobku  artysty  o  szerokiej skali  aktorskich  możliwości,  obdarzonego  zarówno  siłą tragizmu jak  i potężną vis comica, a  całe spektrum  wyjątkowych  ról łączy jedno: głęboka prawda tworzonych postaci.

Jako pedagog cieszy się niezmienną estymą wśród studentów, kolejne ich pokolenia starają się iść śladem Mistrza nieraz latami dojrzewając do ich pełnego wykorzystania. Jako rektor PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie przeprowadził uczelnię przez trudny okres, przyczyniając się do jego rozwoju.

Niezwykła powściągliwość, uczciwość w wykonywaniu zawodu połączona z niebywałą mocą talentu to znak firmowy Laureata, który nigdy nie zabiegał o splendory. Taka postawa zjednała mu szacunek całego środowiska

Laudacja Jana Englerta

****************************************************************

fot. Marta Ankiersztejn-61

JAN ENGLERT

CZŁOWIEK TEATRU 2015

Laureat II edycji Nagrody im. Zygmunta Hübnera  

Aktor, reżyser, pedagog, dyrektor artystyczny Teatru Narodowego

„Jeśli dobrze wyczuwam sposób myślenia i wartości jakie wyznawał Zygmunt Hübner, sądzę, że czułby się „na miejscu” na przedstawieniach w Teatrze Narodowym, który od dwunastu lat prowadzi Jan Englert. Dla Hübnera ważne było to, że twórca wychodzi od tradycji i tworzy teatr „ku przyszłości”. Wychodzi od tekstu literackiego – klasycznego lub współczesnego – i pracuje nad zbudowaniem na scenie komunikatywnego języka, który umożliwi spotkanie tego tekstu z dzisiejszą publicznością. Publiczność traktuje z szacunkiem. Tworzy teatr powszechny, dostępny dla każdego. Co nie znaczy: łatwy, co nie znaczy: chcący się podobać.

W tradycji Hübnerowskiej fundamentalną kwestią jest budowa zespołu. Zespołu przygotowanego na różne wyzwania, proponowane przez zaproszonych reżyserów, których się szanuje, dopuszcza do głosu ich indywidualne, niekiedy ryzykowne wizje. Którym się oddaje pole w teatrze, jednocześnie biorąc za nich odpowiedzialność, bo, w ostatecznym rozrachunku, zawsze dyrektor płaci rachunki za swoich artystów, tych zaproszonych z zewnątrz i tych własnych. I nie mówię tu o listach płac, choć o nich oczywiście też.

Jeśli więc sobie wyobrażam, że dyrektor Hübner czułby się „na miejscu” w teatrze dyrektora Jana Englerta, to dlatego, że dzisiejszy Teatr Narodowy ma imponująco skonstruowany, wielopokoleniowy zespół, w którym młodzi artyści mają okazję podglądać starszych, uczyć się od nich. Ma również, można powiedzieć, mocno „skonstruowaną” różnorodną, wielopokoleniową publiczność, która jest istotnym współtwórcą przedstawień, bo tylko dzięki niej można próbować odsłonić tę najważniejszą w teatrze prawdę: jacy jesteśmy wobec siebie jako ludzie. Myślę, że Zygmunt Hübner byłby otwarty również na kształt poszczególnych inscenizacji – sam przecież proponował widzom rozmaite tematy rozmowy, estetyki i języki teatru, rozmaitych autorów i reżyserów — wiedząc, że niosą osobne biografie, osobne doświadczenia, osobne temperamenty — wszystko to, co w teatrze jest z założenia zmienne i ryzykowne. Żeby zadziałało, musiały i muszą być fundamenty: zespół i publiczność — to, co stałe. To, co buduje się najtrudniej. ” (…)                                                                                                                                       

                                                                                       Z laudacji Anny Augustynowicz

****************************************************************

fot. Marta Ankiersztejn-101

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNA AUGUSTYNOWICZ

CZŁOWIEK TEATRU 2014

Laureatka I edycji Nagrody im. Zygmunta Hübnera  

Reżyser, dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego w Szczecinie

Anna Augustynowicz podejmuje dzieło Zygmunta Hübnera, które  realizował jako dyrektor, w tym sensie, że pełniąc funkcję dyrektora artystycznego Teatru Współczesnego w Szczecinie od 22 lat sprawiła i sprawia wciąż, że teatr ten ma wyraźne oblicze artystyczne, trwały zespół, swoją widownię i mocną pozycję lokalną oraz krajową. Bardzo wyraźnie organizuje swoje działania dyrektorskie i reżyserskie  w duchu myśli obywatelskiej, kształtując świadomie repertuar i zespół.

Anna Augustynowicz – absolwentka teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Wydziału Reżyserii Dramatu w krakowskiej PWST – pierwsze szlify zawodowe zdobywała pod okiem Krystiana Lupy. Debiutowała zrealizowanym jeszcze w czasie studiów – w roku 1989 – Życiem wewnętrznym Marka Koterskiego w Teatrze Bogusławskiego w Kaliszu. Trzy lata później objęła stanowisko dyrektora artystycznego Teatru Współczesnego w Szczecinie, konsekwentnie infekując polską scenę modą na nową europejską dramaturgię poruszającą ważne problemy społeczne. To właśnie w szczecińskim teatrze miały miejsce prapremiery polskie dramatów Stiga Larssona, Clare Mclntyre’a, Wernera Schwaba czy Grzegorza Nawrockiego. W swoich realizacjach Augustynowicz znajduje miejsce dla elementów zdecydowanie współczesnych – harmonijnie łączy tradycyjne środki czysto teatralne z nowoczesnymi multimediami i mocno zaakcentowaną muzyką. Poszukiwanie nowych form wyrazu przez Augustynowicz obejmuje również adaptacje sceniczne tekstów klasycznych, zderzając je ze współczesnymi kostiumami, rekwizytami czy przestrzenią, uwspółcześniając tym samym przekaz i dostosowując go do teraźniejszej rzeczywistości. Przykładem takiej realizacji jest Wyzwolenie zrealizowane w 2003 r. Cztery lata później jury Ogólnopolskiego Konkursu na Inscenizację utworów Stanisława Wyspiańskiego przyznało Augustynowicz nagrodę główną za inscenizację Wesela.

Anna Augustynowicz jest też laureatką Paszportu Polityki z 1997 roku. Nagrodę, jak podano w uzasadnieniu, przyznano za przedstawienia odważne, mądre, dotykające bolesnych miejsc naszej epoki oraz za kształt artystyczny szczecińskiego Teatru Współczesnego.

Znakomicie porozumiewa się z twórcami młodego i najmłodszego pokolenia, którzy widzą w jej osobie profesjonalne wsparcie dla własnych inicjatyw. Poza tematyką wybieranych do realizacji dramatów z uwagą buduje zespół teatralny, otaczając troską aktorów – poświęcając uwagę ich roli i miejscu na scenie.

Swojej działalności artystycznej Augustynowicz nie ogranicza do Teatru Współczesnego w Szczecinie, aktywnie współpracuje m.in. z Teatrem im. Wilama Horzycy w Toruniu, Teatrem Powszechnym w Warszawie, Teatrem Wybrzeże w Gdańsku czy Teatrem Lalek Pleciuga w Szczecinie. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z młodymi adeptami teatru w czasie warsztatów organizowanych np. w Akademii Sztuki w Szczecinie. Realizowała również spektakle dyplomowe studentów Wydziału Aktorskiego krakowskiej PWST.