Kapituła

Anna Augustynowicz

Barbara Borys-Damięcka

Ewa Dałkowska

Joanna Hübner– Wojciechowska

Krystyna Janda

Jan Englert

Janusz Gajos

Kazimierz Kaczor

Stanisław Radwan

Jacek Sieradzki

Allan Starski

Jerzy Trela