Tomasz Rodowicz laureatem Nagrody im. Zygmunta Hübnera CZŁOWIEK TEATRU 2019

Tomasz Rodowicz jest Dyrektorem Artystycznym Teatru CHOREA, aktorem, reżyserem, muzykiem i pedagogiem, wykładowcą akademickim w dziedzinie teatru, wybitnym twórcą polskiego teatru alternatywnego.

Nagroda im. Zygmunta Hübnera CZŁOWIEK TEATRU po raz szósty będzie uroczyście wręczona w dniu 25 marca 2019 roku, w noszącym jego imię Teatrze Powszechnym w Warszawie.